Kilényi de Kilény

Listinou danou ve Vídni 16. října 1891 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Hugó Kilényiho, ministerského radu uherského ministerstvu obchodu, a udělil mu predikát kilényi (de/von Kilény). Listinou danou ve Vídni 16. října 1891 jemu a jeho dcerám Márgit a Julisce Adél Saroltě vzešlým z manželství s Jenny Spitzer udělil erb:

V modrém štítě je zlaté kosmé břevno provázené dvěma zlatými růžemi se zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí Maďar v modrém, zlatě premovaném dolmanu a hnědé čepici držící v pravé ruce stříbrný buzykán.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 347, 679-683 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com