Kerzl

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. června 1914 císař František Josef I. povýšil za neúnavnou věrnou péči během své nemoci do rytířského stavu Josefa Kerzla narozeného 28. srpna 1841 ve Vesce v Čechách (+ Haidbachgraben am Semmering, Dolní Rakousy, 23. června 1919), doktora medicíny, císařského skutečného tajného radu a svého osobního lékaře, dvorního radu a generálního vrchního štábního lékaře. Listinou danou ve Vídni 10. března 1915 udělil Josefu rytíři von Kerzl erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý jelen dvanácterák s červeným jazykem. Dole je ve zlatě přirozené skalnaté pohoří. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem; II. dvě rozevřená, modro – zlatě dělená křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com