Brosch (1916)

Anton Brosch se narodil 30. srpna 1864 ve Vídni. Do armády je odveden 20. září 1881 v nejnižší hodnosti k praporu polních myslivců č. 7. Titulárním závodčím se stává 24. března 1882, titulárním podmyslivcem 30. června 1883, titulárním četařem 27. října 1883 a titulárním nadmyslivcem 11. června 1884. Jako kadet nadmyslivec je 18. srpna 1884 přeložen k praporu polních myslivců č. 8 a 1. června získává hodnost kadeta zástupce velitele. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1888 a nadporučíka 1. listopadu 1892. Poté je k 1. lednu 1892 poslán na dovolenou s prozatímním výslužným. Do aktivní služby se vrací 1. února 1899 k 8. praporu polních myslivců, v jehož řadách je 1. listopadu 1900 povýšen na hejtmana. 1. května 1912 je spolu s povýšením na majora převelen k pěšímu pluku č 27.  1. listopadu 1913 se dostává k pěšímu pluku č. 19 a 1. května 1914 k pěšímu pluku č.59, kde je 1. března 1915 povýšen na podplukovníka. Po vypuknutí Velké války se v letech 1914-1916 účastní coby velitel praporu více jak třiceti bitev a bojů proti Rusku. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef i. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. září 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 15. února 1917 mu císař Karel I. udělil titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

V zeleném štítě je zlatá hlava kamzíka držící v tlamě kosmo položený meč se zlatým jilcem a záštitou hrotem vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zelená složená křídla, na předním zlatá hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com