Brojatsch

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. prosince 1879 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 17. března 1880 do rytířského stavu Carla Brojatsche narozeného roku 1820 ve Frýdku, generálního intendanta a šéfa vojenské intendantury v Sarajevu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je uvnitř červeně a stříbrně článkované bordury stříbrná hvězda. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, červené, stříbrné a modré, přikrývadla modro – stříbrná; II. stejná pera, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com