Breitschädel z Brudersheimu

Josef Breitschädel se narodil 10. října 1860 v Rudolticích na Moravě. Do armády byl odveden 5. listopadu 1877 k pěšímu pluku č. 54 v nejnižší hodnosti. 26. června 1878 se stává titulárním svobodníkem, 26. srpna 1879 titulárním desátníkem a 2. dubna 1880 titulárním četařem. Jako kadet titulární četař je 18. srpna 1880 převelen k pěšímu pluku č. 42, kadetem desátníkem titulárním šikovatelem se stává 16. října 1880 a kadetem zástupcem důstojníka 1. května 1881. V této hodnosti je 31. prosince 1882 přeložen k pěšímu pluku č. 83, na poručíka je povýšen 1. května 1883 a na nadporučíka 1. září 1888. 1. června 1889 je přidělen k c. k. zeměbraneckému praporu č. 16., jako řádný nadporučík je u tohoto praporu evidován od 16. října 1889. 1. listopadu 1892 se dostává k praporu zeměbrany č. 33, v jehož řadách dosahuje 1. listopadu 1894 hodnosti hejtmana 2. třídy a 1. listopadu 1896 hejtmana 1. třídy. 1. října 1901 je přeložen k praporu zeměbrany č. 34. Na majora je povýšen spolu s přesunem k zeměbraneckému praporu č. 28 1. listopadu 1907, na podplukovníka je povýšen k 1. listopadu 1911. 1. května 1914 odchází na odpočinek, aktivován je 26. srpna 1914, 1. ledna 1915 dosahuje hodnosti plukovníka na odpočinku. Bojů se účastnil při taženích proti Rusku v letech 1914 a 1915. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1918 jej císař Karel I. za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 12. března 1918 mu císař udělil titul šlechtic/Edler, predikát z Brudersheimu/von Brudersheim a erb:

Sníženě dělený štít. Nahoře v modrém vyrůstá hlava a krk červeno – zlatě šachované orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Dole jsou v zeleném tři zlaté hvězdy (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední zelené, zadní modré, mezi nimi vyniká obrněné předloktí s mečem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com