Braun z Braunthalu

Jan Braun roku 1648 studoval na pražské univerzitě, kde vynikl jako zpěvák a hudebník. Po obležení pražských měst Švédy vstoupil záhy studentské setniny a jako mušketýr sedmého oddílu desátníka Kryštofa Ondřeje Wunsche bojoval na Karlově mostě a později u Koňské a Horské brány, kde se účastnil nejostřejších bojů. Po ukončení studií byl správcem škol v několika městech a později regenschorim v Chebu. Dne 24. června 1668 byl povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Braunthalu (von Braunthal) a byl mu udělen erb:

V černo-červeně polceném štítu most o třech obloucích, kterými protéká řeka. Vpravo z mostu vyrůstá oděnec se stříbrným pštrosím perem na přílbě držící v pravé ruce meč a v levé hořící pochodeň. Vlevo se vidí na mostě stříbrná labuť se zeleným vinným hroznem v zobáku stojící na třech železných koulích (1, 2). Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě orlí křídla, pravé stříbrno-červeně, levé černo-zlatě, dělené. Mezi nimi stojí na třech železných koulích labuť s vinným hroznem ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com