Branavacsky

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Szubothu Branavacskyho, hraničáře a bývalého poručíka v Zentě, spolu se syny Jacobem, Paulem, Georgiem, Simeonem, Gabrielem, Markem, Joannem a Theodorem a dcerou Marthou vzešlými z manželství s Marií Zsarkovics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě jsou dvě stříbrná břevna, mezi nimi zlatá hvězda, v patě štítu vodorovně leží uťatá krvácející hlava Turka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla se dvěma stříbrnými břevny.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 117-118 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com