Blovský z Mišlína

Jan Heřmann Blovský (Johann Hermann Blowský) pocházel z jihočeské Volyně. V rámci rekatolizace byl roku 1623 dosazen do města Slaného jako první katolický děkan. Roku 1629 byl jmenován děkanem v Muncifaji (Smečně), kde působil s přestávkou saského vpádu do Čech až do roku 1635. Zemřel roku 1642 v Prachaticích jakož tamní děkan a vikář Prácheňského vikariátu. Majitel smečanského panství, palatin Jaroslav Bořita z Martinic, mu 14. července 1634 udělil predikát z Mišlína (von Mischlin) a erb.

Čtvrcený štít. 1. v červeném je šikmá řeka přirozených barev, v ní plave přirozený jelen s parožím o dvanácti výsadách a s červeným jazykem. 2. a 3. ve stříbře dvě zkřížené pochodně, mezi nimi tři zlaté "zdvojené" hvězdy. 4. v červeném je kosmá řeka přirozených barev, v ní plave přirozený jelen s parožím o dvanácti výsadách a s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé děleno modro -zlatě, levé červeno - stříbrně, mezi nimi je rostoucí jelen ze štítu držící v tlamě zlatou hořící pochodeň.

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Michal Fiala

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com