Biringer

Hermann Biringer se narodil roku 1834 v Miláně. 26. října 1851 byl odveden k námořnictvu jako výkonný kadet. 1. října 1856 se stává fregatním fendrychem, 20. dubna 1858 lodním fendrychem a 25. března 1861 námořním poručíkem 2. třídy. Hodnosti poručíka 1. třídy získává 15, dubna 1866, na korvetního kapitána je povýšen 31. října 1872, 26. dubna 1879 dosahuje hodnosti fregatního kapitána a 1. května 1884 hodnosti kapitána řadové lodi. 23. ledna 1885 je jmenován vládním komisařem při rakousko–uherském Lloydu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. ledna 1888 je s platností od 1. února 1888 na vlastní žádost odeslán na odpočinek v titulární hodnosti kontradmirála. Podílel se na tažení roku 1859 a roku 1866, kdy se na palubě řadové lodi Kaiser jakožto velitel 1. baterie účastnil bitvy u Lissy. Za více jak třicet let služby v ozbrojených silách s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 9. května 1888 do šlechtického stavu a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. a 3. v červeném je stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s knírem, na přílbě má tři pera, černé, zlaté a červené, v obrněné pravici drží meč se zlatým jilcem a záštitou a v levici železný oválný štít s hrotem.

Hermann Biringer se 19. října 1861 oženil s Antonií Castro (+11. září 1887), s níž měl syny Hermanna (*28. července 1865) a Alfreda (*19. února 1869) a dcery Luise (*2. prosince 1863), Giselu (*17. května 1867) a Ottilii (*11. července 1871).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com