Berger von Weyerwald

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. prosince 1900 povýšil císař František Josef I. u příležitosti odchodu na trvalý odpočinek do šlechtického stavu Josefa Bergera narozeného ve Weyeru v Horních Rakousích, dvorního radu a zemského školního inspektora. Listinou danou ve Vídni 19. dubna 1901 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Weyerwald a erb:

Pod zlatou hlavou s rostoucí černou orlicí s červeným jazykem oddělenou černým břevnem se dvěma stříbrnými špicemi, z nichž každá nese černou hvězdu je v červeném stříbrná špice se zeleným pahorkem vynikajícím z přirozené vody, na němž leží rozevřená kniha s červenou ořízkou a černou vazbou a na ní sedí přirozená sova; špice je provázená vpravo stříbrnou hvězdou a vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com