Berger von Waldenegg

Listinou danou ve Vídni 13. prosince 1819 povýšil císař František I. do šlechtického stavu velkoobchodníka Thaddäuse Bergera (1774-1842), udělil mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Štít je rozdělen červeným zúženým břevnem. Nahoře je ve zlatě černý oral s červenými jazyky, dole v modrém tři zlaté hvězdy (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě roezvřená černá křídla, mezi nimi zlatá hvězda.

Jeho vnuku Oskaru šlechtici von Berger (1852-1927), dvornímu a ministerskému koncipistovi c. a k. Ministerstva císařského domu a zahraničí, udělil 1. září 1882 císař František Josef I. predikát von Waldenegg. U příležitosti odchodu na odpočinek (v hodnosti dvorního a ministerského rady) jej císař nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. července 1908 povýšil do stavu svobodných pánů a listinou danou z 19. května 1910 mu byl polepšen erb:

Polcený štít. Vpravo je červené břevno provázené nahoře ve zlatě černým orlem s červenými jazyky, dole v modrém třemi zlatými hvězdami (1,2). Vlevo ve stříbře jsou dvě kosmá břevna, červené a zelené. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá hvězda. Štítonoši jsou dvě černé orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž visí zlatá páska s černou devizou FIDEM TUERI AC DIGNITATEM.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com