Berger von Montecrociato

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. prosince 1866 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 6. listopadu 1872 (Frank uvádí [dle poznámky na obálce nobilitačního spisu] 2. ledna 1873) do rytířského stavu Johanna Bergera narozeného roku 1805 v Plzni, vrchního poštovního radu a jubilujícího poštovního ředitele, udělil mu predikát rytíř/Ritter Berger von Montecrociato a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v červeném stříbrná kotva. Vlevo je ve stříbře červená věž s cimbuřím, černou bránou a nad ní dvěma střílnami vedle sebe. Dole v modrém vyniká z paty skalnatá hora porostlá nahoře trávníkem, zpoza níž vychází zlaté slunce. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno červené mezi dvěma stříbrnými, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, druhé opačně, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou SPES PROSPERA SURGIT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com