Berger (1911)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. června 1911 císař František Josef I. povýšil Franze Bergera narozeného roku 1841 ve Vídni, doktora technických věd, sekčního šéfa na ministerstvu veřejných prací, ředitele vídeňského městského stavebného úřadu na odpočinku a viceprezidenta druhé státní zkušební komise pro stavební inženýrství při Technické vysoké škole ve Vídni, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 12. října 1911 udělil Franzi rytíři von Berger erb:

V červeném štítě je z kvádrů vystavěný akvadukt se dvěma oblouky převýšený rozevřeným kružidlem prostrčeným zvráceným trojúhelníkem, které je vpravo provázeno hvězdou a vlevo lilií, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno červené mezi dvěma stříbrnými. Pod štítem se vine stříbrná stuha s červenou devizou MIHI CONSTO.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com