Benda

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. července 1911 Gustava Bendu, velkoprůmyslníka narozeného roku 1846 v Praze, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 7. listopadu 1911 udělil Gustavu von Benda čestný titul šlechtic/Edler a erb:

V červeném štítě na zlaté patě s černým břevnem stojí doprava obrácená ohlížející se orlice s mírně pozvednutými křídly, jíž na zádech sedí vstříc obrácený nahý chlapec opírající se levou rukou o záda mezi křídly a pravou ruku mající položenou na hlavě orlice, obojí přirozeného tvaru a stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je hlava a krk zlatého draka s červeným jazykem a s černými šupinami na šíji.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com