Beck von Tablaufa

Artur Beck (1882-1942) spolumajitel velké textilní firmy Wilhelm Beck & Söhne, byl údajně 4. listopadu 1918 císařem Karlem I. bez taxy povýšen do rytířského stavu s predikátem von Tablaufa. Z dochovaných materiálů se však zdá, že mu panovník titul (stejně jako o několik dní dříve jeho bratrancům Ottovi a Edmundovi Beckům) udělil až ve svém exilu ve Švýcarsku. Listina nikdy vydána nebyla a není známo, že by Artur užíval erb. Po rozpadu monarchie žil Artur ve Vídni, kde jej zastihl anšlus Rakouska. Zahynul roku 1942 v židovském ghettu v Izbici. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com