Basch

MUDr. Samuel Basch, narozený 1837 v Praze, lázeňský lékař v Mariánských lázních, bývalý osobní lékař mexického císaře Maxmiliána, držitel důstojnického kříže císařského mexického Guadalupeského řádu a řádu Mexického orla, byl povýšen císařem Františkem Josefem I. na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem z 26. ledna 1869, do rytířského stavu. Listinou z 3. července 1869 získal predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Čtvrcený štít. 1. v modrém stříbrné kosmé břevno s červeným volným křížkem. 2. a 3. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem držícího v pařátu zeleného hada. 4. v modrém je uprostřed přirozeného moře hnědá skalnatá hora, z jejíhož vrcholu vyniká kaktus o třech plochokulovitých listech a na každém z nich s dalšími dvěma menšími. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby, Klenoty: I. dvě složená modrá křídla, každé se stříbrným kosmým břevnem, přední na něm má Aeskulapovu hůl přirozených barev, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící před sebou v tlapách zeleného hada. Pod štítem modrá páska se stříbrnou devizou FIDE ET FIDENTIA.


ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com