Barwiński

Císař František I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1834 Martina Barwińského (*22. dubna 1784, +3. dubna 1865), děkana a generálního vikáře řeckokatolické metropolitní kapituly v haličském Lvově, do rytířského stavu. Listinou ze dne 19. června 1834 udělil Martinu rytíři von Barwiński erb:

V modrém štítě je zlatý tlapatý kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno modré mezi dvěma zlatými.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 65.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com