Bamberger de Balástya

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 27. června 1903 Bélu Bambergera, advokáta v Budapešti, spolu se synem Istvánem vzešlým z manželství s Eugenií Fischl do uherského šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 14. října 1903 jim udělil pradikát balastyai (de/von Balástya) a erb:

V patě modrého štítu je voda, v níž plave stříbrná ryba s červenými ploutvemi. Na z paty vyniká zelené, zlatě korunované trojvrší, na koruně sedí sova přirozených barev držící vodorovně v zobáku za brk stříbrné písařské pero hrotem doprava. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená stříbrná křídla, přední s červenou hvězdou, mezi nimi červeně oděná paže držící svisle hrotem dolů písařské pero.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com