Archivováno NK ČR

Afan de Rivera

Listinou danou ve Vídni 17. dubna 1901 císař František Josef I. povýšil Josefa Afana de Rivera narozeného 9. února 1841 v Palermu, korvetního kapitána na odpočinku, za více jak třicet let služby v ozbrojených silách (od roku 1862) do šlechtického stavu. Nobilitovaný původně žádal o udělení predikátu von Villanuova delle Torri jehož italskou podobu dei Marchesi di Villanuova delle Torri jeho rodina užívala po generace. Protože však nebyl schopen předložit patřičné dokumenty, uvedl v žádosti jako možné varianty predikátu Roccabruna, Roccalmare a Roccalforte, z nichž mu byl udělen prostřední. Listinou mu byl zároveň udělen erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře červený lev. Vlevo děleno, nahoře v červeném stříbrná lilie, dole ve zlatě kulatá červená kvádrová věž s cimbuřím o třech stínkách prolomená černou bránou a třemi černými okny (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

S manželkou Magdalenou Rizzi, s níž se oženil v Pule 14. listopadu 1876, měl Josef Afan de Rivera von Roccalmare dva syny, Kajetana (Gaetano Nicolo Carlo) narozeného 4. října 1877 v Pule, fendrycha řadové lodi, a Nikolause (Nicolo Guglielmo Ludovico) narozeného tamtéž 16. března 1879, nadporučíka hulánského pluku Nikolaus II. Kaiser von Russland č. 5. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. prosince 1906 císař oběma bratrům a jejich potomkům povolil odložit predikát von Roccalmare a erb udělený jejich otci, udělil jim původně požadovaný predikát, avšak v jeho španělské podobě de los marques de Villanueva de las Torres a erb:

Ve zlatém štítě tři zelená břevna.

Plakát o tom byl vydán 1. února 1907.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Afan de Rivera von Roccalmare 1901Afan de Rivera von Roccalmare 1901198.25 KB
Aafan de Rivera de los marques de Villanueva de las Torres 1907Aafan de Rivera de los marques de Villanueva de las Torres 190725.98 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře