Právě vyšlo: "Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a Erbovní listiny"

Nakladatelství Agentura Pakrác právě vydalo publikaci "Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a Erbovní listiny". Nejnovější publikace českých historiků Jana Županiče, Michala Fialy a Pavla Koblasy se zabývá problematikou šlechty a nobilitací z jiného pohledu. Na příkladu řady osob a šlechtických rodů rekonstruuje proces udílení šlechtických titulů či znaků a navíc ve zvláštní části v dosud nevídaného rozsahu obsahující opisy originálních erbovních listin (z Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea) s barevnými přílohami umožňuje sledovat také jeho výsledek. 

Práce obsahuje také řadu dalších dílčích studií z pera Václava Horčičky, Tomáše Krejčíka, Jířího J. K. Nebeského, Stanislava Mikuleho a Roberta R. Novotného k problematice erbovních listin, nobilitací a renobilitací v 19. a 20. století.

http://www.pankrac.com/e-shop.php?kniha=Slechticke-archivy-c-k-minister…