Nobilitace žen v Rakouském císařství (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace žen v Rakouském císařství. In Ambrožová, Hana a kol., Historik na Moravě, Brno: Matice moravská, 2009, ISBN 978-80-86488-57-8, s. 699-710.