Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století, Český časopis historický, 2015, vol. 113, no 3/2015, p. 748-781, ISSN 0862-6111.