Šmejkal von Lidorad

Listinou danou ve Vídni 20. ledna 1892 císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu Ferdinanda Šmejkala narozeného roku 1844 v Josefově, udělil mu predikát von Lidorad a erb:

V černém štítě s modrou patou se stříbrnou lilií mezi dvěma stříbrnými hvězdami je zlatý orel s červenými jazyky rozdělený zlatou špicí, v níž jsou tři červené meče, dva zkřížené, přeložené přes třetí, který je svisle postavený a má ulomený, doprava odpadávající hrot. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, zlaté a červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com