Singer (1879)

Císař František Josef I. povýšil Franze Ignaze Singera, měšťana a obecního radu města Vídně, rytíře řádu Františka Josefa, nositele zlatého Záslužného kříže s korunou a rytíře řádu Železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím z 26. března 1879 za jeho mimořádné vlastenecké a humanitární zásluhy, do rytířského stavu. Listinou z 24. dubna 1879 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Ve zlatém štítě modré břevno se třemi zlatými včelami. Z břevna vyrůstá černý orel s červenými jazyky. Ve spodním poli jsou dvě překřížené černé ostrve, každá se dvěma protilehlými suky na každém konci. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Z pravé s černo-zlatými přikrývadly vyrůstá černý gryf se zlatými křídly a zbrojí a s červeným jazykem, z levé s modro-zlatými přikrývadly vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách černou ostrev se čtyřmi suky. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem PER LABOREM AD HONOREM.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com